Menu Tin tức

(TT) CÂU CHUYỆN MÙA "CÔ VY": BA THÔNG ĐIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ

17-04-20201. Không ai cứu được đại gia đình Hoàng Gia chúng ta, ngoài chính chúng ta.
2. Để cứu chính mình, chúng ta phải làm việc, làm việc và làm việc ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất.
3. Bằng làm việc, chúng ta không chỉ cứu mình, cứu gia đình mình, cứu tổ chức của mình mà còn là đóng góp của chính chúng ta cho cộng đồng để chung tay góp sức vượt qua thảm họa do Cô Vi gây ra.


Các bạn kinh doanh hãy gặp gỡ khách hàng trong tâm thế đây là cơ hội gặp gỡ cuối cùng; các
bạn sản xuất hãy bước vào nhà máy như là trong ngày làm việc cuối cùng, ngày mai chúng ta sẽ phải nhường công việc lại cho những bạn khó khăn hơn; các bạn quản lý, gián tiếp hãy thực thi công việc như cho ngày tương tác cuối cùng với cấp trên, với đồng nghiệp, ngày mai các bạn sẽ phải “làm việc độc lập ở nhà” mà vẫn phải thực thi tốt công việc, phải thực hiện được mục tiêu được giao.
Tất cả các bạn lại phải làm việc theo những quy tắc ứng xử khắt khe nhất kiểu “thời chiến”. Tôi biết là rất khó – khó lắm các bạn ạ.
Cố gắng lên đại gia đình ROYAL – làm ơn đi, năn nỉ đấy!
Làm được điều đó, chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội “cuối cùng” gặp gỡ khách hàng, làm được điều đó thì “ngày mai đen tối “ kia sẽ không tới. Tôi vững tin như vậy!
----------------
ĐINH VIỆT ANH
Chủ tịch Tập đoàn