vg3d-408801v-5d8aed2356697-royalceramic.jpg

vg3d-408801v

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 40 x 80 Gạch men bóng KÍCH THƯỚC: 40x80 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG