306400188-w-5b48185724f98-royalceramic.jpg

306400188-w

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 30x60 Gạch bán bóng KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN