306400185-w-5b48185707122-royalceramic.jpg

306400185-w

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 30x60 Gạch bán bóng KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN