606410246_lux-5b0787a3d78ac-royalceramic.jpg

606410246

LOẠI SẢN PHẨM: LUXURY / Gạch Porcelain / 60x60 Đánh bóng toàn phần KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN