606410232_lux-5b0787a232b1e-royalceramic.jpg

606410232

LOẠI SẢN PHẨM: LUXURY / Gạch Porcelain / 60x60 Đánh bóng toàn phần KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN