612770009-5a4c3f745f118-royalceramic.jpg

612770009

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x120 Gạch Giả Cổ, Giả Gỗ BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 60x120 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN