808420023-5a4b2ac1629af-royalceramic.jpg

808420023

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 80x80 Gạch Kim Cương BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 80x80 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN