3dv24004mc-5987d47ba8296-royalceramic.jpg

3dv24004mc

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 25 x 40 Gạch men MC KÍCH THƯỚC: 25x40 CÔNG DỤNG: ỐP TƯỜNG