20-3d-r96012-5927a34f13f4a-royalceramic.jpg

20-3d-r96012

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 20x90 Gạch giả gỗ BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 20x90 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG