vg-66612-5927a10d5250b-royalceramic.jpg

vg66612

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x60 Gạch giả gỗ BỘ SƯU TẬP: Wood KÍCH THƯỚC: 60x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN