408300004-58f1d42a26c4e-royalceramic.jpg

408300004

LOẠI SẢN PHẨM: PEARL / Gạch Men / 40 x 80 Gạch men bóng KÍCH THƯỚC: 40x80 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN - ỐP TƯỜNG