3d-960050-584e49e33d08a.jpg

3d-960050

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x90 Gạch mờ KÍCH THƯỚC: 60x90 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN