36874-584e402990568.jpg

36874

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 30x60 Gạch porcelain giả cổ, giả gỗ KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN