36847-584e4029819c8.jpg

36847

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 30x60 Gạch porcelain giả cổ, giả gỗ KÍCH THƯỚC: 30x60 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN